กาดทุ่งเกวียน (ตลาดทุ่งเกวียน) อ.ห้างฉัตร

 

ตลาดทุ่งเกวียนตั้งอยู่ริมถนนสาย ลำปาง - เชียงใหม่ห่างจากตัวเมืองลำปางไม่ไกลนัก เป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งของจังหวัดลำปาง เป็นศูนย์รวมอาหารพื้น  เมืองแปลก ๆ ซึ่งหาที่อื่นไม่ได้ นอกจากจะเป็นศูนย์รวมอาหารแปลกแล้ว ภายในบริเวณตลาดยังเป็นศูนย์รวมของหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น สิ่งทอ                    เครื่องเหล็ก เครื่องใช้ไม้แกะสลัก และ เครื่องปั้นดินเผาเป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยกลิ่นไอของความเป็นล้านนา ตลาดทุ่งเกวียนนอกจากจะอยู่ไม่    ไกลจากจังหวัดลำปางแล้ว ยังเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้ที่เดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวทางภาคเหนือ ในการพักทานอาหารกลางวัน และจับจ่ายซื้อของ ฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา