จุดตรวจกองกำกับการ 5 ทางหลวง

ตั้งอยู่ที่ กิโลเมตรที่ 33-34     ต.เวียงตาล       อ.ห้างฉัตร  จว.ลำปาง

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภููธรภาค 5

ตั้งอยู่กิโลเมตร ที่ 20 -21 ถ.ลำปาง -     เชียงใหม่  ต.เวียงตาล  อ.ห้างฉัตร
จว.ลำปาง 

สถานีตำรวจภูธรเมืองยาว

ตั้งอยู่ที่    ต.แม่สัน  อ.ห้างฉัตร      จว.ลำปางรับผิดชอบ  2  ตำบล
คือ 1.ตำบลแม่สัน  แล 2.ตำบลเมืองยาว

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

ตั้งอยู่ที่ กิโลเมตรที่   9-10    ต.ปงยางคก    อ.ห้างฉัตร  จว.ลำปาง