สภ.ห้างฉัตร จัดประชุม กต.ตร.ฯ แนะนำข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
             วันที่ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภ.ห้างฉัตร ได้มีการประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ห้างฉัตร โดยมี นายชูชัย  จันทร์สกาว ประธาน ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ห้างฉัตร ได้กล่าวต้อนรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งมารับตำแหน่งใหม่ประจำสถานีตำรวจ ได้แก่ ว่าที่ พ.ต.อ.สมพงษ์  ตั้งตัว ผกก.สภ.ห้างฉัตร (คนใหม่) , พ.ต.ท.อารัมภ์  ไขปัญหา สว.อำนวยการ ฯ , พ.ต.ท.เฉลิมวุฒิ  แสงศรีเรือง สว.สส.สภ.ห้างฉัตร , ว่าที่พันตรี สุรชาติ   หมื่นตาบุตร สวป.สภ.ห้างฉัตร พร้อมได้ประชุมชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในวาระการประชุม