จิตอาสาพัฒนา รอบบริเวณสถานีตำรวจ
                           เมื่อวันที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.สมพงษ์  ตั้งตัว ผกก.สภ.ห้างฉัตร นำข้าราชการตำรวจ สภ.ห้างฉัตร ร่วมดำเนินการตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกรู ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น และได้ดำเนินการบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณ สภ.ห้างฉัตร และจะหาสถานที่ที่ดำเนินการตามโครงการจิดอาสา " เราทำดีด้วยหัวใจ" ต่อไป