พ.ต.อ.สุรพงษ์  จงสูงเนิน ผกก. ฝสต.๑ กต.๕ จต. พร้อมคณะฯ มาตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
             เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.สุรพงษ์  จงสูงเนิน ผกก.ฝสต.๑ กต.๕ จต. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจราชการงานจเรตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สภ.ห้างฉัตร พบ พ.ต.อ.สมพงษ์  ตั้งตัว ผกก.สภ.ห้างฉัตร และข้าราชการตำรวจ สภ.ห้างฉัตร ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีหัวข้อตรวจราชการงาน ๕ ด้าน ดังนี้
๑.ด้านบริการทั่วไป  ๒.ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา   ๓.ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ๔.ด้านการควบคุมและจัดการจราจร   ๕.ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
ตรวจการฝึกแถว/การฝึกยุทธวิธีตำรวจ/การควบคุมฝูงชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา