พ.ต.อ.พิศุปกรณ์  น้อยปักษา ผกก.สภ.ห้างฉัตร
ประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ห้างฉัตร (เลือกประธาน ฯ)
             เมื่อวันที่  ๒๙ ธันวาคม   ๒๕๕๙ พ.ต.อ.พิศุปกรณ์  น้อยปักษา ผกก.สภ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ห้างฉัตร  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ของ สภ.ห้างฉัตร  หลังจากที่ได้รับคำสั่งแต่งคณะกรรมการชุดใหม่ จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งที่ ๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ทดแทนชุดเก่าที่ได้หมดวาระไปโดยมีการคัดเลือกประธานฯ และรองประธานฯ ซึ่งผลการคัดเลือกประธานคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ห้างฉัตรและรองประธาน ฯ ได้แก่ นายชูชัย  จันทร์สกาว ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานฯ และนายเถลิง  ต๊ะวิชัย ได้รับการคัดเลือกเป็น รองประธานฯ