ประสบเหตุร้าย
ไม่ได้รับความเป็นธรรม
พบเห็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
หรือแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม

กรุณาโทรศัพท์แจ้งหมายเลข. 191 หรือ 054-269279-80
โทรสาร. 054-269279-80
อีเมล :hangchatpolice@hotmail.com
ไม่ได้รับความสะดวกการให้บริการ/ติดต่อตรงถึง


... ѭ§
ผกก.สภ.ห้างฉัตร
โทร.054-269279-80 หรือ 08-1952-2991

... ªҭ     
รอง ผกก.สส.สภ.ห้างฉัตร
โทร.054-269-279-80 หรือ 08-5722-3555

... Թ    ѹͧ
...ҧѵ
.054-269-279-80 , 08-6911-2195

... สิทธิศักดิ์     วิมุกานนท์    
รอง ผกก.ป.สภ.ห้างฉัตร
โทร.054-269279-80 หรือ 08-1950-8550