ร.ต.อ.พลากร  จิตพยัคฆ์ รอง สวป.ฯ(หน.จราจร)
ร่วมกับพวกติดป้ายรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ สวมหมวกนิรภัย ๓๖๕ วัน
        
    เมื่อวันที่ ๗ กันนายน ๒๕๖๐ ร.ต.อ.พลากร  จิตพยัคฆ์ รอง สวป.ฯ , ร.ต.ท.กานต์กนก  กรรณิการ์ รอง สวป.ฯ , ร.ต.ท.พิภพ  อินทร์อยู่ รอง สว.(ป.)ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจจราจร เป็นตันแทนรับมอบป้ายรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ สวมหมวกนิรภัย ๓๖๕ วันตามโครงการของ ตำรวจภูธรภาค ๕จาก บมจ.ประกันคุ้มภัย เพื่อติดตั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัคิเหตุในพื้นที่และกระตุ้นเตือนประชาชนที่พบเห็นป้ายรณคงค์ได้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดต่อไป ขอขอบคุณ บมจ.ประกันคุ้มภัย ที่สนับสนุนป้ายดังกล่าวและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเช่ากับเรา