สภ.ห้างฉัตร ทดสอบสมรรถภาพข้าราชการตำรวจ
ประจำปี ๒๕๖๒  ครั้งที่  ๑
            เมื่อวันที่ ๒๒  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น . สภ.ห้างฉัตร โดย พ.ต.อ.สมพงษ์  ตั้งตัว ผกก.สภ.ห้างฉัตร ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ณ ที่จอดรถด้านทิศตะวันออกของ สภ.ฯ โดยทำการทดสอบท่าลุกนั่ง (Sit - up) , ท่าดันพื้น (push - up) และการวิ่งระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตร ผลการทดสอบปรากฏว่าข้าราชการตำรวจ สภ.ห้างฉัตร ผ่านเกณฑ์ตามคู่มือขอโรงพยาบาลตำรวจ ที่กำหนดทุกนาย (ในระดับ ดีมาก - ดี )