สภ.ห้างฉัตร จัดงานกีฬาสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ห้างฉัตร
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐
             เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ สภ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นำโดย พ.ต.อ.พิศุปกรณ์  น้อยปักษา ผกก.สภ.ห้างฉัตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมสุขภาพ ข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีส่วนราชการ องค์กรในเขตพืิ้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งผลถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้านการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ประกอบด้วยกีฬาฟุตบอล ๗ คนและกีฬาเปตอง ระยะเวลาดำเนินการแข่งขันระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม  ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาด้านหลังสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร โดยมี นายวาทิต  ปัญญาคม  นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานในการเปิดกีฬาในครั้งนี้