ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ร่วมงานอำเภอยิ้ม
บ้านปางปง-ปางทราย ตำบลเวียงตาล
            เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ วัดปางปง-ปางทราย หมู่.๙ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร ได้ร่วมงานกับอำเภอห้างฉัตร ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ซึ่งมีนายวรวิทย์  ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอห้างฉัตรเป็นประธาน โดยมีทุกส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยชุมมวลชนสัมพันธ์ได้ออกให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การรับแจ้งเอกสารหาย การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียน และการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน