พ.ต.อ.พิศุปกรณ์   น้อยปักษา  ผกก.สภ.ห้างฉัตร
เปิดจุดจำหน่ายข้าว แห่งที่ ๒ (หน้า สภ.ห้างฉัตร เก่า)

            เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สภ.ห้างฉัตร โดย พ.ต.อ.พิศุปกรณ์  น้อยปักษา ผกก.สภ.ห้างฉัตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด และเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ได้เปิด "จุดจำหน่ายข้าวสารเพื่อช่วยชาวนา" ตามนโยบาย ของผู้บัญชาตำรวจภูธรภาค ๕ แห่งที่ ๒ ที่บริเวณด้านหน้า สภ.ห้างฉัตร (หลังเก่า) ซึ่งอยู่ในย่านชุมชน ซึ่งประชาชนสามารถเดินหรือขับรถจักรยาน จักรยานยนต์ มาซื้่อได้โดยสะดวก ซึ่งได้สะดวก ได้รับประโยชน์ทั้งประชาชนผู้บริโภค และครอบครัวตำรวจ ที่ซื้อข้าวสารได้ใกล้และราคาถูก