สภ.ห้างฉัตร ได้จัดงานมุทิตาจิตให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด
                  เมื่อวันที่ ๒๖   กันยายน  ๒๕๖๑ สภ.ห้างฉัตร นำโดย พ.ต.อ.สมพงษ์  ตั้งตัว ผกก.สภ.ห้างฉัตร และข้าราชการตำรวจทุกนาย ได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีทั้งหมด ๘ นาย ได้แก่
๑.พ.ต.ท.อารัมภ์  ไขปัญหา สว.ธร.สภ.ห้างฉัตร
๒.ร.ต.อ.มานิต  เตชะอุ่น รอง สว.(ป.) สภ.ห้างฉัตร
๓.ร.ต.อ.ปริญญา  ไชยเครื่อง รอง สว.(ป.) สภ.ห้างฉัตร
๔.ร.ต.อ.ชัยวุฒิ  วุฒิกรณ์ รอง สว.(ป.) สภ.ห้างฉัตร
๕.ร.ต.อ.สวัสดิ์  ไชยวังราษฎร์ รอง สว.(ป.) สภ.ห้างฉัตร
๖.ร.ต.อ.สายัณห์  ริยาคำ รอง สว.(ป.) สภ.ห้างฉัตร
๗.ร.ต.อ.มานิต  ตามวิสัย รอง สว.(ป.) สภ.ห้างฉัตร
๘.ร.ต.ท.ประสาทพร  สินเปียง รอง สว.(ป.) สภ.ห้างฉัตร
และเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนอายุราชการ จำนวน ๑ นาย
๑.พ.ต.ท.สมบุญ  ญาณะ รอง ผกก (สอบสวน) สภ.ห้างฉัตร
ในงานได้รับเกียรติจาก นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอห้างฉัตร , นายบุญเชิญ  หรหมศร  สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง , นายย้าย  ฮาวคำฟู นายกเทศบาลตำบลปงยางคก , นายนิวัฒน์  ปะระมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล , นายดำริห์  สุวรรณสุระ กำนันตำบลวอแก้ว , นายนิวัติ  ทรายมูล กำนันตำบลเวียงตาล , นายชูชัย  จันทร์สกาว ประธาน กต.ตร.สภ.ห้างฉัตรพร้อมคณะฯ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมในงานดังกล่าว