รีสอร์ทโรงพักห้างฉัตร สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
(Hang Chat Resort)
              สภ.ห้างฉัตร โดย พ.ต.อ.สมพงษ์  ตั้งตัว ผกก.สภ.ห้างฉัตร พร้อมทีมงานได้จัดทำสถานที่พักผ่อน(รีสอร์ทขนาดย่อม)ไว้สำหรับให้ประชาชนผู้มาใช้บริการสถานีตำรวจหรือประชาชนที่สัญจรไป-มาผ่าน สภ.ห้างฉัตรได้แวะพักและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้และเป็นการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในอีกรูปแบบหนึ่งตามสั่งการของผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการดังกล่าว และเป็นสถานที่ควรห้ามพลาดเมื่อได้ผ่านมา   ณ สภ.ห้างฉัตร เรียนเชิญทุกท่านที่ผ่านไป-มาได้ ครับ.