๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
                  เมื่อวันที่ ๑๗  ตุลาคม   ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. สภ.ห้างฉัตร นำโดย พ.ต.อ.สมพงษ์  ตั้งตัว ผกก.สภ.ห้างฉัตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ทำกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้.
      ๑.เวลา ๐๘.๐๐ น. นำข้าราชการตำรวจทุกนาย พร้อมหน้า สภ.เดิม สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่
     ๒.เวลา ๐๘.๔๐ น. นำข้าราชการตำรวจทุกนาย สักการะศาลพระพุทธภูธรพิทักษ์มณฑล , สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ สภ.ห้างฉัตร
     ๓.เวลา ๐๙.๐๐ น. นำข้าราชการตำรวจทุกนาย เข้าแถวหน้าเสาธง ผกก.ฯ เปิดกรวยสักการะ พระบรมรูปรัชการที่ ๔ พระราชบิดาตำรวจ
                                   ผกก.ฯ อ่านสาส์น ผบ.ตร. อุดมคติตำรวจและกล่าวคำปฏิญาณตน

     ๔.เวลา ๐๙.๓๐ น. ทำพิธีทางศาสนา อุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต
     ๕.เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี
     ๖.เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีมอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ , มอบโล่และประกาศเกียติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณให้การสนับสนุนกิจกรรมภายใน
                                  ของ
สภ.ห้างฉัตร ,  ผกก.ฯ กล่าวขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบทุนการศึกษา