พ.ต.อ.พิศุปกรณ์  น้อยปักษา ผกก.สภ.ห้างฉัตร
ได้จัดพิธีวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   
         วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร โดย พ.ต.อ.พิศุปกรณ์  น้อยปักษา ผกก.สภ.ห้างฉัตร และข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้จัดพิธีวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยนำแถวเคารพธงชาติและสักการะพระภูมิเจ้าที่ ทำพิธีทางศาสนา อุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจ และพิธีปฏิญาณตน อ่านสารของ ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจ และกล่าวอุดมคติตำรวรจรวมทั้งกล่าวคำปฏิญาณคนและ มอบทุกการศึกษาให้แก่ บุตร ธิดาของข้าราชการตำรวจในสังกัด จากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี