สภ.ห้างฉัตร จัดประชุม กต.ตร.สภ.ห้างฉัตร ครั้งแรก
พร้อมเลือกประธาน กต.ตร.สภ.ห้างฉัตร และ รองประธาน ฯ

             วันที่  ๙ เมษายน   ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.00 น. สภ.ห้างฉัตร นำโดย พ.ต.อ.สมพงษ์  ตั้งตัว ผกก.สภ.ห้างฉัตร (ประธาน กต.ตร.ฯ ชั่วคราว) ได้กำหนดให้มีการประชุม กต.ตร.สภ.ห้างฉัตร ครั้งแรก หลังที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้แนะนำตัวข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งมาใหม่ประจำ สภ.ห้างฉัตร และแนะนำตัวคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ห้างฉัตร ชุดใหม่พร้อมกันนี้ได้ทำการคัดเลือก ประธาน กต.ตร.สภ.ห้างฉัตร และรองประธาน ฯ ผลการคัดเลือกดังนี้
๑.นาย เชาวรัตน์   เวศม์ภิญโญ เป็น ประธาน กต.ตร.สภ.ห้างฉัตร
๒.นาย ชูชัย    จันทร์สกาว เป็น รองประธาน กต.ตร.สภ.ห้างฉัตร
๓.นาย เถลิง    ต๊ะวิชัย เป็น รองประธาน กต.ตร.สภ.ห้างฉัตร