ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.ห้างฉัตร ร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านแม่ตาลน้อย หมู่.๘ ต.เวียงตาล
            วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พ.ต.อ.สมพงษ์  ตั้งตัว ผกก.สภ.ห้างฉัตร พร้อมชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ออกหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้มเคลื่อนและสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตรเคลื่อนที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านตาลน้อย หมู่ที่.๘ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร   เพื่อแสวงหาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี.