พล.ต.ต.พิทยา    ศิริรักษ์ รอง ผบช.ภ.๕ (ปป.๑)
ตรวจเยี่ยม สภ.ห้างฉัตร
                เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. พล.ต.ต.พิทยา  ศิริรักษ์ รอง ผบช.ภ.๕ ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมี พ.ต.อ.พิศุปกรณ์  น้อยปักษา ผกก.สภ.ห้างฉัตรพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ จึงได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการตำรวจดังนี้
            ๑.ให้ปฏิบัติตาม นโยบาย ผบช.ภ.๕ ในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
            ๒.แนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนในระดับสถานีตำรวจ
            ๓.ห้ามมิให้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน
            ๔.ไม่ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
            ๕.ให้ความภาคภูมิใจในการเป็นตำรวจเพื่อประเทศชาติ เพื่อสังคม และเพื่อประชาชน
พร้อมชมเชยการรักษาความสะอาดเรียบร้อยทั้งภายในและรอบบริเวณอาคารสถานที่ทำการและคงให้รักษาไว้เป็นแบบอย่างที่ดีตลอดไป