พ.ต.อ.พิศุปกรณ์  น้อยปักษา ผกก.สภ.ห้างฉัตร
ร่วมกับชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์รับโล่ที่ ภาค ๕
                เมื่อวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๖๐ สภ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นำโดย พ.ต.อ.พิศุปกรณ์  น้อยปักษา ผกก.สภ.ห้างฉัตร พร้อมชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ได้เดินทางไปยัง ตำรวจภูธรภาค ๕ เพื่อไปรับโล่รางวัลและนำเสนอผลงานของชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากตัวแทนของจังหวัดลำปาง ได้อันดับที่ ๑ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ของตำรวจภูธรภาค ๕ โดย พล.ต.ท.พูลทรัพย์  ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.๕ เป็นผู้มอบ