พ.ต.อ.สมพงษ์  ตั้งตัว ผกก.สภ.ห้างฉัตร
ปิดโครงการ "การต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)
                วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.   พ.ต.อ.สมพงษ์  ตั้งตัว ผกก.สภ.ห้างฉัตร พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจตามโครงการ D.A.R.E ของ สภ.ห้างฉัตร ได้ดำเนินการตามโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ "การต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)โดยมีคณะครูและนักเรียนในพื้นที่ดังนี้. โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) , โรงเรียนบ้านปันง้าว , โรงเรียนบ้านสันทราย , โรงเรียนบ้านยางอ้อย , โรงเรียนบ้านทุ่งหกและโรงเรียนแม่ตาลน้อย ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๓๑ คน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ของ สภ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง