สภ.ห้างฉัตร จัดประชุม กต.ตร.สถานีตำรวจ
ณ บ้านปางปง-ปางทราย ตำบลเวียงตาล
             เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ สภ.ห้างฉัตร โดย พ.ต.อ.พิศุปกรณ์  น้อยปักษา ผกก.สภ.ห้างฉัตร พร้อมด้วยคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ห้างฉัตร และสายตรวจตำบลเวียงตาล ได้มีการจัดการประชุม กต.ตร.สัญจร ที่บ้านปางปง-ปางทราย หมู่ที่ ๙ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร (บ้านของ นายสวัสดิ์  คุณชมภู คณะกรรมการ กตร.ตร.สภ.ห้า งฉัตร) และยังมีฝ่ายทหารเข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมครั้งนี้ได้กล่าวถึงการยกระดับการให้บริหารแก่ประชาชนบนสถานีตำรวจ  ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในห้วงเดือนที่ผ่านมา และกล่าวแสดงความเสียใจกับ นายสวัสดิ์  คุณชมภู ที่ได้เสียมารดา (คุณแม่ผัด   คุณชมภู) อันเป็นที่รักยิ่งจากไป และได้เยี่ยมชมสมุนไพรรักษาโรคต่าง ๆ ที่ ผลิตจากสมุนไพรในพื้นที่จนเป็นที่ยอมรับของคนทุกภาค