พ.ต.อ.สุรชัย  เจ็ดพี่น้องร่วมใจ รอง ผบก.สง.ก.ต.ช. พร้อมคณะฯ
ตรวจติดตามและประเมินผล กต.ตร.สภ.ห้างฉัตร

        เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สุรชัย  เจ็ดพี่น้องร่วมใจ รอง ผบก.สง.ก.ต.ช. , พ.ต.อ.สมพงษ์  จันทรโรจน์วานิช ผกก.ฝนส.สง.ก.ต.ช.พร้อมคณะตรวจติดตามการประเมินผล กต.ตร.สถานีตำรวจ ได้เดินทางมาประเมินผล กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร พบ พ.ต.อ.สมพงษ์  ตั้งตัว ผกก.สภ.ห้างฉัตร , พ.ต.ท.ณฐภัทร  ผดุงการ รอง ผกก.สืบสวน.ฯ , พ.ต.ท.ปรเมศร์  ตั้งจิตสมาธิ รอง ผกก.ป.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจสภ.ห้างฉัตร และ นายชูชัย  จันทร์สกาว ประธาน กต.ตร.สภ.ห้างฉัตร พร้อมคณะกรรมการ กต.ตร.ฯ ให้การต้อนรับ ได้รับคำแนะนำหลักการปฏิบัติของ กต.ตร. ตามระเบียบ ก.ต.ช.ฯ แนะนำเสนอผลงานดีเด่นในภาพรวมของ กต.ตร.ฯ ปี ๕๗-๖๐ ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงาน กพร.และจากโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับชมและเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป.